Aurikuloterapie

Čínská ušní akupunktura patří do rámce léčebných metod Tradiční čínské medicíny. Existují záznamy o použití aurikuloterapii z období 500 let př.n.l. – (Kniha Huang di nei jing). Velký rozvoj této metody nastal až v 60. a 70. letech 20. století, na podnět informací z francouzské školy aurikuloterapie Dr. Nogiera.

Dle této školy se vyučuje tzv. embryonální teorie – mapa obráceného plodu v děloze (homunculus) zobrazená na ušním boltci. Takto vzniká mapa jednotlivých orgánových systémů, na které se aurikuloterapie snaží působit prostřednictvím více jak 100 body. Bolest, vyvolaná dotykem jemnou sondou v těchto místech má mít diagnostickou hodnotu, tlakem (magnet nebo semínko Vacarie) nebo píchnutím jehlou do bodů (o velikosti 0,2 mm) lze orgány ovlivnit léčebně. Tímto aurikuloterapie působí reflexně prostřednictvím vegetativního nervstva na orgány. 

Výhody ušní akupunktury:

  • Široké spektrum použití
  • Dostupnost, praktičnost, jednoduchost
  • Lze použít i diagnosticky
  • Bezpečnost
  • Nepřetržitá stimulace
  • Okamžitý účinek
  • Redukuje napětí svalů
  • Prodloužení účinku klasické akupunktury při ošetření v ordinaci